Nasza placówka wzięła udział w projekcie Erasmus+ w okresie 10.2020-10.2022r.
W tym czasie dziesięciu nauczycieli miało możliwość wyjechać na kursy językowe na Malcie oraz w celu realizacji współpracy międzynarowdowej (Job Shadowing) do Estonii oraz Włoch.

https://www.canva.com/design/DAFPlJzOUok/iUuGhcLPIucZUxPA1vgM5Q/view?utm_content=DAFPlJzOUok&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

https://www.canva.com/design/DAEq5Uq9XfU/gvDY1a3E98EuEtaawf1P-w/view?utm_content=DAEq5Uq9XfU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

https://www.canva.com/design/DAFP5Ozr8S8/SFGSAl2XB-_D4D-bZChyOg/view?utm_content=DAFP5Ozr8S8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink