Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 83 w Gdańsku

ul. Stanisława Dąbka 35
80 - 180 Gdańsk

e-mail: radarodzicowp83gdansk@gmail.com

Numer konta Rady Rodziców: 36 1090 1098 0000 0001 4477 5598

Przewodnicząca: Pan Marcin Stawkowski